Késedelmikamat-kalkulátor (táblázatos adatbevitel)
A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

Tisztelt Felhasználóink!

Legutóbbi fejlesztésünkkel lehetővé tettük, hogy "tömeges adatbevitelt" - azaz egyszerre sok számla / ügy adatainak a bevitelét - követően a Kamatkalkulátor egyszerre számolja ki valamennyi ügy vonatkozásában a késedelemmel kapcsolatos fizetendő összegeket (késedelmi kamat, behajtási költségátalány). Ezt a programot úgy lehet használni, hogy miután a késedelmes tartozásokat egy Excel-táblában összegyűjtötték, ezt a táblát kell feltölteni a programba, amely elvégzi az összes számítást, és átlátható módon megjeleníti az eredményeket. Igény esetén magán a Kamatkalkulátor oldalon biztosítunk olyan felületet, amelyen a kintlévőségeit nyilván lehet tartani, és szükség esetén késedelmi kamatot lehet számíttatni, így Excel-tábla használata / feltöltése sem szükséges.

A fejlesztés ingyenes tesztidőszaka véget ért, jelenleg csak a programban fixen rögzített adatokkal lehet próbaszámítást végezni.

Kérjük, szíveskedjenek felvenni velünk a kapcsolatot, ha a jövőben rendszeresen szeretnék használni a programnak ezt a részét, illetve szükséges az Önök nyilvántartásához igazítani a programunkat.

Sorszám Ügyletazonosító (pl. számla sorszáma) Tőke A késedelembe esés napja Teljesítés napja Vállalk. egymás között?
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem