Késedelmikamat-kalkulátor (adatbevitel) - számítás forintban SZÁMÍTÁS EURÓBAN
A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.
A késedelmi kamatra vonatkozó egyes anyagi jogi rendelkezések veszélyhelyzetre tekintettel történő eltérő alkalmazásáról szóló 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a alapján - 2022. november 10. napjától kezdődően - "késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna". 2022. november 10-én ennek a rendelkezésnek megfelelően módosítottuk Kamatkalkulátor programját, így a program a 25%-ot meghaladó kikötött kamatmérték esetén 25%-os kamatmértékkel számol. Kérjük, fokozott figyelemmel szíveskedjenek használni a programot, illetve az esetleges rendellenes működést szíveskedjenek jelezni! Így tudják kipróbálni: legegyszerűbb 25%-nál magasabb kikötött kamatmértéket megadni a programban, vagy azt beállítani, hogy a felek a mindenkori jegybanki alapkamat ötszörösének megfelelő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki.
A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ügyleti kamatszámítás szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a szerint "A 2022. június 30. napjáig folyósított költségvetési támogatások tekintetében az Ávr. 98. § (3) bekezdésében foglalt ügyleti kamat számításakor a 2021. július 1-jét követő minden naptári félév teljes idejére a 2021. július 1. napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó, kivéve, ha az Ávr. 98. § (3) bekezdése szerint számított ügyleti kamat mértéke ennél alacsonyabb." Ez a rendelet 2022. december 22. napján lépett hatályba. A Kamatkalkulátor programja a megfelelő opció választásakor ezt a rendeletet figyelembe veszi: "A felek által kikötött kamatmérték vagy egyéb kamatszámítási mód"-nál az "igen"-t kell választani, ezt követően a legalsó lehetőséget kell választani: "Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pont (ügyleti kamat számítása) az 536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet alkalmazásával". Kérjük, fokozott figyelemmel szíveskedjenek használni a programot, illetve az esetleges rendellenes működést szíveskedjenek jelezni!
Excel-táblás adatbevitel

Excel-táblában összegyűjtött valamennyi ügylet vonatkozásában kiszámítja és összesíti a késedelmi kamatok összegét.

A követelt tőkeösszeg
,- forintTöröl
A jogviszony kezdete

Például a szerződéskötés napja, kár bekövetkezésének napja stb.

1995. december 31. vagy előtte
1996. január 1. és 2000. augusztus 31. között
2000. szeptember 1. és 2004. április 30. között
2004. május 1. és 2013. június 30. között
2013. július 1-jén vagy utána
A késedelembe esés napja

Jellemzően a teljesítési határidő utolsó napját követő nap. Károkozás esetén a kár bekövetkezésének pillanatától késedelemben van a károkozó.

A teljesítés dátuma

Az a nap, amelyen a kifizetésre sor kerül(t).

MA
A fenti adatok kitöltése kötelező. A lenti opciókkal tovább paraméterezhető a számítás.
Havonta rendszeresen fizetendő a tőkeösszeg?
Mit jelent ez?

igen
nem

Melyik hónapban kellett utoljára fizetni a rendszeresen havonta fizetendő összeget?

Ebből a dátumból csak az év-hónap adatot veszi figyelembe a kalkulátor!

Ezt a dátumot nem kötelező megadni! Ha a kötelezettnek a fix összegű havidíjat pl. 2012 februárja és 2013 augusztusa között kellett (volna) fizetnie minden hónap 16. napjáig, de 2013 szeptemberében már nem, akkor 2013. augusztus 16. napjának megadásával "leállítható" a havi rendszeresség.

Ha itt nem adunk meg dátumot, akkor a havi rendszeresség folyamatos, azaz a kalkulátor a teljesítés dátumáig folyamatosan, minden hónapra vonatkozóan kiszámítja a késedelmi kamatot.

Számítás plusz napokra
Mit jelent ez?

15 napra
30 napra
nem

A felek által kikötött kamatmérték vagy egyéb kamatszámítási mód
Mit jelent ez?

igen
nem


a felek ezt a fix késedelmi kamatot kötötték ki: %


jegybanki alapkamat + %
a felek a jegybanki alapkamat + x% mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamattal egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamat ötszörösével egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pont (ügyleti kamat számítása)


Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pont (ügyleti kamat számítása) az 536/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet alkalmazásával

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) közötti jogviszonyból eredő törvényes késedelmi kamatot kíván számíttatni?
Mit jelent ez?

igen
nem

Ha a törvényes késedelmi kamat törvényben foglalt 7, illetve 8 százalékponttal növelt mértéktől el kíván térni, itt megadhat tetszőleges százalékpontot, amellyel növelni fogja a kamatmértéket a kalkulátor: %

Tisztelt Felhasználóink! Az elmúlt hetekben néhány jelzés érkezett, hogy "lefagy" az oldal, nem lehet a "Számol" gombra kattintani. Szerencsére nem ez a jellemző (több különböző hálózatból teszteltük, és nekünk mindből működik), de tudjuk, hogy bosszantó, ha nem lehet kattintani. Sajnos a Google bevezetett néhány újdonságot a reklámok megjelenítésével kapcsolatban 2023. augusztus 1. napjától, emiatt bizonyos hálózatokon nem (vagy csak nagyon lassan/nehezen) töltődnek be a reklámok, és ezért áll meg az oldal (reméljük, a Google orvosolja ezt). Reklámmentes felületen értelemszerűen egyáltalán nem tapasztalható ez a jelenség.

Miért vannak reklámok az oldalon? A reklámok valamennyi bevételt teremelnek, amelyet visszaforgatunk az oldal fenntartásába, működtetésébe, szükség esetén fejlesztésébe. Ha nem kíván reklámokat nézni, és a Kamatkalkulátor működését támogatni kívánja, megköszönjük, ha a reklámmentességet biztosító csomagra (vagy bármelyik másikra) előfizet. További jó munkát kívánunk.