Késedelmikamat-kalkulátor (adatbevitel) - számítás forintban SZÁMÍTÁS EURÓBAN
A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

Tisztelt Felhasználóink!

Legutóbbi fejlesztésünkkel lehetővé tettük, hogy "tömeges adatbevitelt" - azaz egyszerre sok számla / ügy adatainak a bevitelét - követően a Kamatkalkulátor egyszerre számolja ki valamennyi ügy vonatkozásában a késedelemmel kapcsolatos fizetendő összegeket (késedelmi kamat, behajtási költségátalány). Ezt a programot úgy lehet használni, hogy miután a késedelmes tartozásokat egy Excel-táblában összegyűjtötték, ezt a táblát kell feltölteni a programba, amely elvégzi az összes számítást, és átlátható módon megjeleníti az eredményeket.

A további részletek megismeréséhez és az új program kipróbálásához kattintson ide!

A követelt tőkeösszeg
,- forintTöröl
A jogviszony kezdete

Például a szerződéskötés napja, kár bekövetkezésének napja stb.

1995. december 31. vagy előtte
1996. január 1. és 2000. augusztus 31. között
2000. szeptember 1. és 2004. április 30. között
2004. május 1. és 2013. június 30. között
2013. július 1-jén vagy utána
A késedelembe esés napja

Jellemzően a teljesítési határidő utolsó napját követő nap. Károkozás esetén a kár bekövetkezésének pillanatától késedelemben van a károkozó.

A teljesítés dátuma

Az a nap, amelyen a kifizetésre sor kerül(t).

A fenti adatok kitöltése kötelező. A lenti opciókkal tovább paraméterezhető a számítás.
Havonta rendszeresen fizetendő a tőkeösszeg?
Mit jelent ez?

igen
nem

Melyik hónapban kellett utoljára fizetni a rendszeresen havonta fizetendő összeget?

Ebből a dátumból csak az év-hónap adatot veszi figyelembe a kalkulátor!

Ezt a dátumot nem kötelező megadni! Ha a kötelezettnek a fix összegű havidíjat pl. 2012 februárja és 2013 augusztusa között kellett (volna) fizetnie minden hónap 16. napjáig, de 2013 szeptemberében már nem, akkor 2013. augusztus 16. napjának megadásával "leállítható" a havi rendszeresség.

Ha itt nem adunk meg dátumot, akkor a havi rendszeresség folyamatos, azaz a kalkulátor a teljesítés dátumáig folyamatosan, minden hónapra vonatkozóan kiszámítja a késedelmi kamatot.

Számítás plusz napokra
Mit jelent ez?

15 napra
30 napra
nem

A felek által kikötött kamatmérték vagy egyéb kamatszámítási mód
Mit jelent ez?

igen
nem


a felek ezt a fix késedelmi kamatot kötötték ki: %


jegybanki alapkamat + %
a felek a jegybanki alapkamat + x% mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamattal egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamat ötszörösével egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


Ávr. 98. § (1) bekezdés a) pont

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) közötti jogviszonyból eredő törvényes késedelmi kamatot kíván számíttatni?
Mit jelent ez?

igen
nem

Ha a törvényes késedelmi kamat törvényben foglalt 7, illetve 8 százalékponttal növelt mértéktől el kíván térni, itt megadhat tetszőleges százalékpontot, amellyel növelni fogja a kamatmértéket a kalkulátor: %