Késedelmikamat-kalkulátor - adatbevitel

A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

A követelt tőkeösszeg

,- forint Töröl

A jogviszony kezdete

Például a szerződéskötés napja, kár bekövetkezésének napja stb.

1995. december 31. vagy előtte
1996. január 1. és 2000. augusztus 31. között
2000. szeptember 1. és 2004. április 30. között
2004. május 1. és 2013. június 30. között
2013. július 1-jén vagy utána (ideértve az új Ptk. hatálybalépését követő időszakot is)

A késedelembe esés napja

Jellemzően a teljesítési határidő utolsó napját követő nap. Károkozás esetén a kár bekövetkezésének pillanatától késedelemben van a károkozó.Havonta rendszeresen fizetendő a tőkeösszeg?


Melyik hónapban kellett utoljára fizetni a rendszeresen havonta fizetendő összeget?

Mit jelent ez?

igen
nem
Ebből a dátumból csak az év-hónap adatot veszi figyelembe a kalkulátor!

Ezt a dátumot nem kötelező megadni! Ha a kötelezettnek a fix összegű havidíjat pl. 2012 februárja és 2013 augusztusa között kellett (volna) fizetnie minden hónap 16. napjáig, de 2013 szeptemberében már nem, akkor 2013. augusztus 16. napjának megadásával "leállítható" a havi rendszeresség.

Ha itt nem adunk meg dátumot, akkor a havi rendszeresség folyamatos, azaz a kalkulátor a teljesítés dátumáig folyamatosan, minden hónapra vonatkozóan kiszámítja a késedelmi kamatot.

A teljesítés dátuma

Az a nap, amelyen a kifizetésre sor kerül(t).Számítás plusz napokra

Mit jelent ez?

15 napra
30 napra
nem

A felek maguk kötötték ki a késedelmi kamat mértékét?

Mit jelent ez?

igen
nem

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) közötti jogviszonyból eredő törvényes késedelmi kamatot kíván számíttatni?

A 2004. május 1., illetve 2013. július 1. napját követően és az új Ptk. szerint eltérően kell számolni a törvényes késedelmi kamatot akkor, ha a két szerződő fél vállalkozás (gazdálkodó szervezet).

igen
nem

Ha a törvényes késedelmi kamat törvényben foglalt 7, illetve 8 százalékponttal növelt mértéktől el kíván térni, itt megadhat tetszőleges százalékpontot:
%