Vegyeskamat-kalkulátor (adatbevitel)
A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.
A követelt tőkeösszeg
,- forintTöröl
A jogviszony kezdete

Például a szerződéskötés napja, kár bekövetkezésének napja stb.

Az első, ügyleti kamattal érintett nap

Például a szerződés aláírását követő nap. (Ebben az esetben kattintson a "Jogviszony kezdete +1 nap gombra!)

A kikötött ügyleti kamat éves mértéke

Értelemszerűen csak szerődéses kapcsolatban lehet szó ilyen kamatmértékről.

%
Az esedékesség napja

Az a nap, amelyen - szerződéses jogviszony esetén - legkésőbb még szerződésszerűen sor kerülhet a teljesítésre (pl. fizetési határidő utolsó napja).

A késedelembe esés napja

Jellemzően az esedékesség napját követő nap. (Ebben az esetben kattintson az "Esedékesség +1 nap" gombra!) Meg lehet adni egy tetszőleges dátumot is.

A teljesítés dátuma

Az a nap, amelyen a kifizetésre sor kerül(t).

MA
A fenti adatok kitöltése kötelező. A lenti opciókkal tovább paraméterezhető a számítás.
A felek által kikötött kamatmérték vagy egyéb kamatszámítási mód
Mit jelent ez?

igen
nem


a felek ezt a fix késedelmi kamatot kötötték ki: %


jegybanki alapkamat + %
a felek a jegybanki alapkamat + x% mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamattal egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki


a felek a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével egyenlő mértékű késedelmi kamatot kötöttek ki

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek) közötti jogviszonyból eredő törvényes késedelmi kamatot kíván számíttatni?
Mit jelent ez?

igen
nem