Ügyletikamat-kalkulátor (adatbevitel)
A Kamatkalkulátor eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap felhasználója tudomásul veszi, hogy a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a Kamatkalkulátorral kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.
Az Ávr. 98. § (1) és (3) bekezdése szerinti ügyleti kamat számítása hasonló módon történik mint a törvényes késedelmi kamat számítása, ezért az Ávr. szerinti ügyleti kamat számítását a késedelmi kamat menüpontban lehet elvégezni.
A követelt tőkeösszeg
,- forintTöröl
Az első, ügyleti kamattal érintett nap

Például a szerződés aláírását követő nap

A kikötött ügyleti kamat éves mértéke

Értelemszerűen csak szerődéses kapcsolatban lehet szó ilyen kamatmértékről.

%
A teljesítés dátuma

Az a nap, amelyiken a kifizetésre sor kerül(t).

MA